Coaching van docenten

Coaching van docenten

Waarom coaching van docenten?

Er is de laatste jaren een tekort aan docenten en goede, ervaren docenten zijn helemaal schaars. Dit heeft natuurlijk te maken met het beperkte aanbod van geschikte mensen, maar ook met de complexiteit van het beroep. Als docent moet je naast vakkennis over zoveel andere kwaliteiten beschikken. Kwaliteiten die misschien niet iedereen direct lijkt te hebben of waar te weinig aandacht voor is geweest tijdens de lopleiding of in eerdere functies.

Coaching kan daarbij een grote hulp zijn: het biedt de docent een steun in de rug, geeft zelfvertrouwen, maakt duidelijk wat er anders of beter kan en laat hem of haar zelf nadenken en werken aan een oplossing. Voor onderwijsorganisaties en scholen betekent dat verbetering van de kwaliteit van hun grootste kapitaal: het onderwijzend personeel.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als coach/begeleider kan ik behulpzaam zijn bij:

  • Coaching van de startende leraar
  • Coaching van de ervaren leraar met een hulpvraag
  • Coaching van de leraar met een opgelegde hulpvraag
  • Coaching voor een excellente les (denk aan omgaan met ICT in de les, differentiëren, toepassen van verschillende werkvormen etc.)

Werkwijze

Ieder coachingstraject start met een intakegesprek. Dit kan een gesprek zijn met de medewerker en de coach, of een gesprek met de opdrachtgever, de medewerker en de coach. Tijdens dit gesprek verkennen we de context en formuleren we de hulpvraag. Het doel van de coaching wordt concreet gemaakt en de manier waarop de resultaten gemeten worden wordt vastgelegd.

De eerste stap in het traject zal -in onderling overleg- vaak bestaan uit een lesbezoek. Na dit lesbezoek spreken we het aantal bijeenkomsten en het tijdspad af waarin het traject zal plaatsvinden.

In overleg met de opdrachtgever kunnen er eventuele tussenevaluaties plaatsvinden. Na afloop van het coachingstraject zal de eindevaluatie plaatsvinden. Daarbij is er aandacht voor wat het de coachee heeft opgeleverd en kijken we of de vooraf gedefinieerde doelen zijn behaald.

De door mij uitgevoerde coaching en begeleiding heeft altijd een vertrouwelijk en opbouwend karakter. Hierover wordt niet inhoudelijk gesproken met de opdrachtgever, ook beoordeel ik niet. Na afloop wordt wel een overzicht gegeven van mijn activiteiten en de aanpak in hoofdlijnen.

De bekostiging van de coaching van onderwijspersoneel kan plaatsvinden vanuit het scholingsbudget van de leraar. Onderwijscoaching van Sterker Verder biedt de school een op maat gemaakt, persoonlijk en effectief instrument om docenten te begeleiden.

PERSONAL COACHING
COACHING BIJ BURN-OUT
VOOR WERKGEVERS
CONTACTGEGEVENS

AANGESLOTEN BIJ

VOLG MIJ VIA:

CONTACTGEGEVENS

Westersingel 44

3014 GT Rotterdam

info@sterkerverder.nl

06 4142 6896